Husbankfinansiering er den gunstigste boligfinansieringen som er mulig å få i Norge. Den har lavest rente, og inntil 8 års avdragsfrihet.

Klokkartræ sine boliger er forhåndsgodkjent for grunnlån gjennom Husbanken, slik at alle kjøpere av våre boliger kan søke om et slikt lån. Dette gjelder de planløsningene som oppfyller kravene til såkalt «universell utforming» – for eksempel at alle nødvendige fasiliteter kan finnes på ett plan.

Dette gjelder planløsning 1 til 3.

Vi bistår med informasjon om finansiering og hvordan du skal fylle ut lånesøknaden og andre dokumenter.

Du får flere økonomiske fordeler gjennom lån i Husbanken. Du får blant annet inntil 80% finansering av salgssum, og du kan betale tilbake lånet over 30 år. Dette er en unik mulighet for dere som er i etableringsfasen.

Tilpasset din livssituasjon

Du kan også få inntil 8 års avdragsfrihet innenfor den totale nedbetalingstiden.

Dette gir deg en økonomisk trygghet, slik at du kan klare å betjene lånet selv ved uforutsette livshendelser.

Husbanken vurderer din betjeningsevne basert på sin låne- og livsoppholdskalkulator. Når søknaden er vurdert og godkjent får du tilsendt et godkjenningsbrev. Originale lånedokumenter blir sendt til Klokkartræ, som sørger for at disse blir signert og tinglyst.

Om Husbanken

Husbanken har ansvar for å iverksette regjeringens sosiale bostedspolitikk.

De støtter kommunene faglig og økonomisk gjennom kompetansebygging og ved å tilby tilskudd og bostøtte til vanskeligstilte på boligmarkedet.

De samarbeider også med velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljø.

Eksempel på regnestykke:

Total kjøpesum uten eventuelle tilvalg: 4 840 000 kr
Egenkapital 20%: – 968 000 kr
Total lånesum: 3 872 000 kr
Lånekostnad pr. mnd de 8 første årene (m/ avdragsfrihet) 5 125 kr

Dette gjelder et annuitetslån med flytende nominell rente 1,58%, med nedbetalingstid på 30 år. Denne renten er gjeldende rentetilbud for Husbanken i april 2019, og kan endre seg.