Klokkartræ ligger i nærhet til både skole og barnehage innenfor Kuventræ skolekrets – en svært god og høyt aktet krets.

Varhaug barnehage, Espira Kuventræ og Espira Ulvenvatnet barnehage, ligger i nærhet til nabolaget i Klokkartræ.

Kuventræ skole er i skrivende stund oppgitt som nærskolen til dem som blir en del av Klokkartræ.


Skole og Barnehage

Det vil bli bilfri vei til både skole og barnehage, med fratrekk av ca. 150 meter langs den lite trafikkerte delen av Ulvenvegen, som ikke enda er avklart med tanke på fortau.

Espira Kuventræ og Espira Ulvenvatnet er to av barnehagene du finner i nærheten av boligfeltet.

Gymnas og VGS

For de eldre barna er det kort avstand til både Os Gymnas og Os vidaregåande Skule, begge i gangavstand fra nabolaget, ca 2 km unna.