I 2022 vil det komme en helt ny veiforbindelse mellom Ulvenvegen og Bergen/Flesland/Rådal.

Denne vil halvere reisetiden til Bergen og Flesland, og ta unna mye av trafikken i nærheten av nabolaget, på det som i dag er eksisterende E39.

Det vil gjøre at skoleveien blir tryggere, og pendlertider blir langt kortere. Det vil bli fortau fra prosjektet helt frem til Kuventræ skole (unntatt en strekning på ca. 150m som ligger i Ulvenvegen.

Klokkartræ har svært sentral beliggenhet i forhold til E39 – samtidig som den er skjermet fra den.

Med andre ord er det nye veiprosjektet familievennlig for dem som velger å bli en del av Klokkartræ.

Den nye Europaveien vil sannsynlig også være gunstig for boligenes verdi i fremtiden, da Klokkartræ har svært sentral beliggenhet i forhold til denne – samtidig som den er skjermet fra den.

Veien som fører ut av bildet i hjørnet nederst til venstre fører til Klokkartræ, ca. 450 meter. (Foto: Statens Vegvesen)

Les mer om veiprosjektet her: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e39svegatjornradal

Innkjørsel til Klokkartræ til høyre i bildet.